Hướng dẫn mua bán vàng đổi tiền thật với đại lý

Bước 1: Người chơi liên hệ thương thảo tỷ lệ mua bán vàng với đại lý qua các kênh sau:
+ Skype: loint1987
+ Điện thoại: 0167.297.3327
+ Mail: dailyvuabaivip@gmail.com
+ Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/loi.love.3
+ Group trao đổi: https://www.facebook.com/groups/353093931758561/
+ Fanpage: https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BA%A1i-l%C3%BD-game-b%C3%A0i-1346595085405110/

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=GuxSZnhTdso&feature=youtu.be”]

Bước 2:
– Nạp vàng qua đại lý:
+ Chuyển khoản cho đại lý thông qua số tài khoản của đại lý
+ Đại lý sẽ chuyển vàng theo tỷ lệ đã thương thảo trước đó. Ví dụ tỷ lệ nạp vàng là 100k VNĐ được 117k vàng chẳng hạn.
– Bán vàng cho đại lý:
+ Vào mục Đổi thưởng trên App, chọn đại lý cần bán vàng theo tỷ lệ thương thảo trước đó và làm theo hướng dẫn. Ví dụ 100k vàng của người chơi sẽ đổi được 80k VNĐ.
+ Cung cấp tài khoản ngân hàng cho đại lý để đại lý thực hiện giao dịch chuyển khoản cho người chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *